تعرفه های طراحی سایت

یکی از مهمترین مسائل برای شرکت ها در زمینه راه اندازی وب سایت، بحث هزینه است. بسیاری از شرکت های طراحی سایت، امکانات و خدمات خود را به صورت بسته های متفاوت آماده می کنند و در قالب یک لیست از پیش تعریف شده در اختیار مشتریان قرار می دهند. این مساله کمک می کند که مشتریان بهتر بتوانند تصمیم گیری کنند.

برخی شرکت ها هم با توجه به نیاز مشتری، طی جلسه حضوری، امکانات و خدمات مورد نیاز مشتری را مشخص کرده و بر اساس آن، قیمت را به مشتری اعلام می کنند.

ما در شرکت گرگان وب سایت، از ترکیب این دو روش استفاده می کنیم. به این صورت که امکانات و خدمات شرکت را در قالب تعرفه های از پیش تعیین شده به مشتری ارائه می دهیم و ضمن جلسه حضوری با مشتری، بهترین پکیجی که بتواند با کمترین هزینه، تمامی نیازهای مشتری را برآورده سازد مشخص می کنیم. به این ترتیب، می توان انتظار داشت که کارفرما با کمترین هزینه ممکن به بیشترین امکانات در سایت خود دسترسی پیدا کند.

پاسخ دهید