سئوال هایی که بهتر است قبل از سفارش وب سایت از خود بپرسید

آیا وب سایت را فقط برای اطلاع رسانی سفارش میدهیم یا برای تقویت فروش محصولات و خدمات خود؟
آیا وب سایت را فقط برای بازار ایران طراحی میکنیم یا برای بازار ایران و بازارهای منطقه ای و جهانی؟
آیا مایلیم از امکانات وب سایت به عنوان ابزار بسیار قدرتمند تبلیغاتی و بازاریابی استفاده نماییم؟
آیا وب سایت رقبا خود را بازدید نموده ایم؟
از وب سایت خود برای ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان خود استفاده خواهیم کرد؟
میخواهیم مشتریان ما پس از بازدید و مطالعه متون وب سایت ما چه عملی انجام دهند؟
در آینده چگونه وب سایت خود را به موازات نیازهای کاری خود تغییر یا گسترش دهیم؟
از شرکت طراحی وب سایت چه انتظاراتی درباره طراحی سایت و مدیریت محتوای آن باید داشته باشیم؟

پاسخ دهید