• وب سایت رستوران بازار50%

    • وب سایت رستوران ملل60%

    • اپلیکیشن رستوران ملل (آندروید و آیفون)60%

    • شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی اسپاد جم60%

پروژه های در حال اجرا

شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی اسپاد جم
وب سایت رستوران بازار
وب سایت رستوران بازار
اپلیکیشن آندروید و آیفون رستوران بازار